Handlingsrommet

Handlingsrommet er et rom for

aktiviteter og resultater

Det er der den optimistiske og resultatorienterte energien bor. Handlekraft er den beste energien man kan dra nytte av her og det gjennom målrettethet, tålmodighet og å være resultatorientert.

♥  Kun gjennom handling vinner livet i betydning ♥

Når man tar handlingsrommet i nærmere øyesyn oppdager man at det også har sine begrensninger. – Det har sine rammer… En ramme er en konkret eller abstrakt avgrensning. Rammene skal begrense, understreke, avmerke, beskytte eller støtte et område, en situasjon eller en konstruksjon.

Begrepet ramme brukes i overført betydning synonymt med «avgrensning» og «begrensning», men også «setting», «bakgrunn» og «grunnlag». En snakker for eksempel om rammeverk og rammebetingelser (rammevilkår) i politiske og økonomiske sammenhenger for grensene for hvordan institusjoner og bedrifter skal bygges opp og styres. Referanserammer er sett av referanser, prinsipper og verdier som begrenser handlingsrom og synspunkter. Tidsrammer er grenser for planer og handlinger, gjerne med konkrete tidsfrister.

♥ Mennesket er født til to ting. Til å til å tenke og til å handle ♥

Handling er å gjøre noe, en gjerning. En handling har et hendelsesforløp, men handling og hendelse er forskjellige begreper. Handling kan være en gjerning, bedrift, operasjon eller prosess altså en handling gjort med vilje. De fleste mennesker har handlekraft men kan mangle vilje, av forskjellige årsaker. Finner man årsaken til motvilje og bearbeider den vil man finne sin egen styrke til handling.

Når man beveger seg i handlingsrommet har man som oftest en intensjon om å oppnå et ønsket resultat ut fra en strategi. Et ønske om forandring eller forbedring basert på alt fra mavefølelse og intuisjon til logikk.

♥  Et menneske er utgangspunktet for sine handlinger ♥ , sa Aristoteles og alle mennesker har evne til handling. Før man går til handling bør man via Tankerommet og Mulighetsrommet finne sin drivkraft og eierskap, samt tenke ”Verdsetting”: Anerkjenne eget ansvar for eierskap på sin egen person og sitt liv.

♥ Av natur er alle mennesker like, men i handling er de svært forskjellige ♥

 


Jeg velger meg april

Jeg velger meg april!
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder, –
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter, –
i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson

 

Reklame
%d bloggere liker dette: