Mulighetsrommet

Mulighetsrommet er et rom for

alternativer og løsninger

Det er der fremtiden  bor og det handler om deg og dine muligheter. Livserfaring er beste plattform å stå på når det gjelder mulighetsrommet for det er våre vanskeligheter som er våres utviklingsmuligheter.

♥ Alt er mulig. Det umulige tar bare litt lenger tid ♥

I mulighetsrommet er det viktig å bli kjent med seg selv og sine muligheter. Fokusere på å utvide muligheter i tråd med hva man ønsker å oppnå. Se på fremtidsløsninger og bærekraftutfordringer.

Det handler om å koble sammen intuisjon, emosjoner, bevisste valg og underbevisste tanke- og handlingsmønstre for å utvide mulighetsrommet slik at man kan ut fra en ny bevissthet bli inspirert til handlekraft. Finne en hovedretning basert på mål og mulige delmål.

Mulighetsrommet er stort og individuelt. Det er viktig å vite hvor du hører hjemme og hva som skal til for å lykkes. Det beste utgangspunktet er å ha en åpen prosess, se bredt på muligheter, vurdere ulike konsepter ut fra ens egen livssituasjon. Se på alternative løsninger og evaluere pluss og minus sidene. Positive og negative ringvirkninger.  Går man til noe vil man alltid gå fra noe og omvendt. Går man fra noe er det alltid for å gå til noe. Der finnes mange ord og utrykk om dette. Eksempel: «Den som ingenting våger, ingenting vinner.» «Har ingenting å tape, alt å vinne.»

♥ Blant de gledene vi kan oppleve, er det største å oppdage våre egne iboende muligheter og talenter, fordi det vi oppdager, er noe umistelig, noe vi selv kan forvalte og ikke skal takke andre for ♥

Mulighetsrommet gir ikke bare glede og inspirasjon ut i fra spesifikke prioriteringer. Det kan også by på en høyere bevissthet om sorg og savn fordi man forlater en trygg og velkjent hverdag eller situasjon til fordel for noe nytt, ukjent og kanskje mer spennende enn det gamle velkjente.

♥ Naturen gir alle mennesker mulighet til å bli lykkelige, bare de forstår å benytte den ♥

 

Ennå på vegen

Ennå er du på vegen mot ukjent land.
Du veit ikkje kva som skal møte,
veit ikkje kva som kan hende.
Um du maktar å gå han til ende,
står i ein annans hand.

Veit ikkje kva som er attanfor
neste sving.
Hendingar ventar deg der
eller kjem deg i møte.
Dagar med ljos og skugge,
netter med myrker og stjernor.
Kan hende varast du når du kjem lenger,
at du har gått i ring.

Likevel dulpar ei glede
avdi du fekk mod til å halde fram
da alt ville brotne,
da livet det galdt.
Nå står du her ser deg attende
og takkar for alt.

Jan-Magnus Bruheim

 

Reklame
%d bloggere liker dette: