Inspirasjon

Inspirasjon

Inspirasjon
er som en syngende fugl
som ikke trenger være
verken hvit eller gul

Inspirasjon
er som en utrolig vind,
som blåser fra intet
og inn i ditt sinn.

Gro Jeanette Nilsen

Muligheter

Muligheter

Se ikke på stengslene
Se heller på det som åpner opp
Let etter muligheter

Ja visst er begrensningene der
Ja visst er hindringene der
Men hvis vi velger mulighetene

– er nettopp de mange flere

Ragnvald Sørheim

En fuglevise

En fuglevise

Vi gikk en deilig vårdag alléen opp og ned;
lokkende som en gåte var det forbudne sted.

Og vestenvinden viftet, og himlen var så blå;
i linden satt en fuglemor og sang for sine små.

Jeg malte dikterbilder med lekende farvespill;
to brune øyne lyste og lo og lyttet til.

Over oss kan vi høre hvor det tisker og ler; —
men vi, vi tok et smukt farvel, og møttes aldri mer. —

Og når jeg ensom driver alléen opp og ned,
så har for de fjærete småfolk jeg aldri ro og fred.

Fru Spurv har sittet og lyttet, mens vi troskyldig gikk,
og gjort om oss en vise, og satt den i musik.

Den er i fuglemunne; thi under løvets tag
hver næbbet sanger nynner om hin lyse forårsdag.

Henrik Ibsen