Lykken

Lykken

Min lykke ligner på et lys som brenner,
midt i en skog, en flamme som kan dø.
Jeg verner lyset med to svake hender,
men hvem kan hindre storm og regn og snø.

Jeg eier lykken.  Som en skog om våren
I nattemørke skoger ble det morgen
og lyse blomster åpnet seg på ny.

I vårens lyse skoger ble det sommer.
En sommerdrøm er jordisk kjærlighet.
Men hva vet jeg om dagene som kommer.
Jeg eier nuet.  Det er alt jeg vet.

Og lykken likner på et lys som brenner,
den er en jordisk flamme som kan dø,
den ligger Gud, i dine sterke hender,
du herre over storm og regn og snø.

Dagny Tande Lid

Det koster

Det koster

Det som ikke koster noe, er heller ikke noe verd.
Hva koster stjernene?

De koster deg din sjelefred, hvis dine øyne er
nakne nok.

Er ikke sann kjærlighet gratis? Nei, den koster deg
din frihet –

Men det er den også verd. Betaler du kanskje ikke
alt du eier for en smule kjærlighet?

Tove Lie

Utanum –

Utanum –

Menneska skyt sine lengsels piler
ut i det tome.

Utanum, utanum
leitar vi etter grunn å stå på
søkjer vi etter feste
ein stad i det ukjende romet.

Søkjer vi fredlause utover,
utover mot ei stjerne.
Allting er fåfengt som jag etter skuggar.
Utanom oss sjølve finst ingi kjerne.

Ingen ting finn du i rømdene
anna enn tomleik,
dersom du ikkje sjøl er fyllt.

Jan-Magnus Bruheim