Olje, brød og vin

Olje, brød og vin

Si ikke hvem som dømmer rett
Hvem handler godt, hvem handler slett
Men si når regnet kommer!

Og si meg hvordan kornet står
Og si hvor mange fold vi får
Og hvordan vinen blir i år
Når sommeren er over.

Oliven vokser på gamle trær
De bærer nye og friske bær
Av korn blir brød og av druen vin
Og bæret blir til olje.

Jens Bjørneboe

Reklamer

Att og fram

Att og fram

Det gjeng no so att og fram,
som fyrr det heve gjenget;
det heng millom Æra og Skam,
som fyrr det heve henget.
Dei tru, det skal ganga so fort
alt fram til nokot stort.
Men so tidt nokot stort er naatt,
so kjem det stødt nokot smaatt.

Av Rikdom det eingong var fullt
i desse Land og mange;
men so kom det Armod og Svult,
og nakne Kroppar og svange.
No er Rikdomen komen paa nytt,
so det singlar høgt og lydt.
Men eg tykkjer, han gjenger so fort,
at det snart maa koma Skort.

Og med Viisdom var det so gildt
ein Gong i gamla Tider;
men sjaa til, um han ikkje gjekk spillt,
og Daarskapen vann um sider.
No er Klokskapen komen so sterk,
at han skjemmer ut alle Verk.
Og naar Viisdomen so er for stor,
so kjemer vel Daarskap i Flor.

Det er no den gamle Gang,
at allting veks og minkar.
Stor Fagnad er sjeldan lang;
stor Sorg med Tidi linkar.
D’er myket, som læst vera traust,
og endaa so stender det laust;
og naar so ein Støyt kjemer paa,
so brotnar det av som Straa.

Ivar Aasen

 

I sangen om treet

I sangen om treet

I sangen om treet, må
hvert ord såes som et frø
så vi aner stormkronen allerede
før sangen gror

Og etterhvert som ord
skyter ord, synger vi treet ut
ved å la ordene selv få være: Kime
Stamme Storms lysende krone

Og i hvert ord folder
sangen seg ut gjennom sansene
brusende jublende, som i
trær når dagen gryr

Stein Mehren