Author Archives: en som tenkte sine egne tanker

Hele vårt verd består da i vår tanke

Hele vårt verd består da i vår tanke

Hele vårt verd består da i vår tanke.

Det er ikke i rommet jeg kan søke mitt verd,
men i å styre min tanke.

Jeg kan ikke vinne overmakt ved
å eie jord og land.
I rommet omfatter og oppsluker verden meg
som et punkt.

I min tanke griper jeg verden.

Blaise Pascal

Ei naki grein

Ei naki grein

Ei naki grein med blodrud bær
og ei som bladrik blømer,
på kvar sin måte fagre er
for den som kjærleg dømer.

Den eine gjev sin ange, ho,
der ljuv ho ligg og blømer.
Den andre gjev sitt hjarteblod
når lauv for haustvind rømer.

Den eine skin og strålar, ho,
den andre brenn og mognar
og gjev til sist sitt hjarteblod
der tung av bær ho bognar.

Eg gav deg den med blomar på.
Eg gjev deg den med bæri.
Kven rikast er vil du få sjå
litt lenger fram på ferdi.

Olav Aukrust

Lykken

Lykken

Sår blir til Ar med Tiden
og Livet går både op og ned
men man glemmer aldrig
de Sår, som sved
i En, den dybeste Viden.

Man lar sig af
Livet beværte og nipper
lidt glæde på hver en Kant,
men glemmer ikke for Gøgl og Tant,
den store Drøm i sit Hjerte.

Den Lykke man ikke vinder,
den, som man tabte og aldrig fandt,
den glemmer man ikke, for den man vandt.
– Det er den, der evindeligt skinner.

Edith Rode