Tankerommet

Tankerommet er et rom for

idéer og grublerier

Det er der fantasien og kreativiteten bor. Kreativitet er en forutsetning for å kunne tilpasse seg.  Være oppfinnsom, bruke av sin idérikdom for å løse problemer og utfordringer. Ved hjelp av fantasi og forestillingsevne kan man tenke annerledes og nytt. Kreativitet kan være en medfødt egenskap, men kan også læres, utøves og trenes opp gjennom riktig holdning og praktiske teknikker og metoder.

♥ Tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive handlinger og det positive gror ♥

Tenke, tenking eller tanke er en mental prosess som tillater individer å modellere verden og hanskes med den effektivt ifølge deres objekter, planer, slutninger eller begjær. Ord som refererer til lignende konsepter og prosesser er kognisjon, bevissthet, ideer og fantasi.

Tenking er en høyere kognitiv funksjon også kalt tenkeprosesser. Kognisjon vil si forstandsaktivitet, det vil si tenkning og å tilegne seg kunnskap. Kognisjon er et viktig tema innen psykologi. Kognitiv psykologi omfatter slike prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning. Man trenger ikke å være psykolog for å forstå at tenking involverer intellektuell manipulasjon av informasjon, da vi former konsepter, engasjerer oss i problemløsning, fornuft og det å ta bestemmelser.

Idé, eller ide, betyr vanligvis en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I filosofien og andre fag betegner idé et begrep eller meningsinnhold, ofte av grunnleggende og allmenn karakter. Idé kan også bety en plan, påfunn, innfall eller poeng, for eksempel i en vits. Ordet kan også brukes om tankespinn og fantasier.
– Fantasi er evnen til å kunne forestille seg noe, særlig det som ikke finnes i virkeligheten. Denne evnen bruker en til å skape kunst, men også til å finne løsninger på problemer. Fantasi betegner også det en forestiller eller innbiller seg eller produktet av den skapende innbilningskraften. En fantasi er ofte en personlig forestilling som uttrykker ønsker og mål, enten som virkelighetsfjerne umuligheter, for eksempel magiske krefter eller total verdensfred, eller mer oppnåelige dagdrømmer og håp, gjerne av økonomisk eller seksuell karakter. Det finnes også kollektive fantasier eller forestillinger i et samfunns kultur, enten det gjelder skjønnlitterære uttrykk i forskjellige former eller innen religiøse, idealistiske og andre idébaserte bevegelser. I videre og mer konkret forstand kan ordet fantasi brukes om alle slags kunstverk eller kulturuttrykk som er fritt oppdiktet. Det som går igjen er idéer, fantasi og synliggjøring. Det vi alle har til hensikt å gjøre synlig er selvfølgelig hvordan vi tenker gjennom presentasjon av vår modell av verden. En verden vi er en del av i form av kommunikasjon.

Når vi går inn i tenkeboksen så er vi i en begrenset tilstand med klare rammer. Når vi tenker utenfor boksen er vi i en tilstand av nytenkning. Det er da vi er mest idérike og fantasifulle.

 
♥ Ingenting er så utenkelig som tanken – det måtte i så fall være totalt fravær av tanker ♥
 
 

Du er som solen

Du er som solen, – en majestet
lysende skjønn og stor!
Jeg kretser om de, snart kold snart het,
som en årtidsskiftende jord.

Vender jeg fra deg som solen gjør,
da vintrer mitt hjerte til,
sangene tier og blomstene dør,
fjernt fra din kjærlighets ild.

Men når jeg atter mot solen snur,
blir jeg en gjenfødt vår,
Mitt sinn blir en blomstrende allnatur
som glad mot din sommer går!

Herman Wildenvey

Reklame
%d bloggere liker dette: