Category Archives: Tenk på det!

Fantasi

Fantasi

Som kjærlighed er trangen til at mødes
og gjøre jordens ørken til et Eden,
trængs der en drift, som ligner kjærligheden,
skal skilte tanker festligt sammenglødes.

Det er i fantasiens brudekammer
at blomst og kvinde saligt sammenfalder,
og smilehuller vorder til konvaller,
og munde roser, i vidunderflammer.

Men alle ting i deres spredte vrimmel
som staar og suser mørke mod hverandre
maalik som — og kun som sjæle vandre
og samles bag en ensom pandes himmel!

Dens bærer blir en gud, naar livet gløder
bag haanden, som er presset over øiet.
Det er, som om hans hode tungt er bøiet
af heftigheden ved de tusind møder!

Olaf Bull

Reklamer

Livet

Livet

Heimen er baade vond og god,
det skifter med Sut og Gaman.
Hæv er den, som med same Mod
kann taka mot alt tilsaman.

Vegen ligger so ymist til
med Staup og store Krokar.
Ein kjemer der, som ein ikkje vil,
og fram i mange Flokar.

Sveinen stemner i Vegen radt
med stora Voner i Barmen;
men Vegen verd honom tidt for bratt,
og Voni møtest med Harmen.

Um ei Stund han fær ein Stur,
det heve sitt gamle Gjenge:
Gleda gløymest, fyrr du trur,
men Sorgerna sitja lenge.

Kjem han sturen i Verdi ut,
so fær han liten Fagnad;
Verdi snur seg fraa all Sut
og fraa ein Vesallmanns Lagnad.

Ho vil, at Mannen skal stræva hardt
og ikkje fraa Verket vika
og aldri missa sitt Mod for snart,
um endaa Vonerna svika.

Strenge Dagar maa koma paa,
men etter koma dei milde.
Den største Hugnad me stundom faa,
der minst me vona vilde.

Lauvet fell um Hausten av,
um Vaaren atter det spretter.
Dauden herjar um Land og Hav,
men Livet kjem alltid etter.

Stormen sopar i Skogom hardt,
so Tre og Kvister brotna;
men grøne Kvister vil renna snart
av Rotom til deim, som rotna.

Kjært er Livet med all sin Harm;
det klaarnar, alt som det gjenger.
Men endaa treng eg ei Von i Barm
um eit, som varer lenger.

Ivar Aasen

Du har satt dine spor

Du har satt dine spor

hver gang vi er
sammen en liten stund
gir du meg mot
til å holde på med mitt
og jeg føler meg flink

når jeg er alene
og er deprimert
tenker jeg på deg
og husker hva du har sagt
da blir jeg fornøyd med
meg selv.

Katry Skårdal